مدیریت دسترسی به‌صورت کنترل سیستماتیک یک ناحیه، طراحی، عملکرد راه‌ها، بازشدگی حفاظ میانی، تقاطع‌ها و خیابان‌های منتهی به راه اصلی تعریف شده است. یکی از اصلی‌ترین قوانین کنترل دسترسی استفاده از حفاظ میانی غیر‌ قابل عبور به منظور مدیریت حرکات گردش به چپ است. حرکت گردش به چپ به عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل در عملکرد ترافیکی و مشکلات ایمنی سیستم راه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

 مطابق آئین‌نامه طراحی راه‌های شهری گردش به چپ مستقیم و همسطح در راه‌های شریانی‌ای که سرعت طرح آن ها بیشتر از 70 کیلومتر بر ساعت است، توصیه نمی‌شود. در این راه‌ها بهتر است گردش به چپ‌ها ممنوع شود یا به طور غیر مستقیم از سمت راست و سپس از طریق دور‌برگردان صورت گیرد.

امروزه دور‌برگردان‌ها به عنوان‌جایگزینی برای حرکت گردش به چپ مستقیم به منظور کاهش برخوردها و افزایش ایمنی در راه‌های شریانی، به کار برده می‌شوند. وقتی که دور‌برگردان‌ها در تقاطع‌های چراغدار اجرا شوند، علاوه بر فراهم آوردن امکان گردش به چپ تعداد فازهای چراغ راهنمایی را کاهش می‌دهند.

برای وسایل نقلیه‌ای که قصد گردش در دور‌برگردان را دارند، در بالا‌دست تقاطع مسیر مجزای گردش به چپ فراهم شود. این امر از افزایش ترافیک وسایل نقلیه گردشی در تقاطع‌های چراغ­دار در مسیرهای اصلی جلوگیری می‌کند.

  • دو مسیر اختصاصی گردش به چپ در تقاطع‌ها چراغ­دار فراهم شود که خط داخلی به گردش در دور‌برگردان اختصاص داده شود.
  • مسیر اختصاصی گردش به چپ و دور‌برگردان در پایین دست تقاطع چراغ­دار فراهم شود که در نتیجه آن چراغ راهنمایی به 2 فاز کاهش می‌یابد.

 

پروژه های شرکت در زمینه کنترل و مدیریت دسترسی‌ها

با توجه به اینکه مهندسین مشاور ایمن تردد، مشاور مناطق 15 و 16 شهرداری تهران بوده است، بر چندین نمونه کنترل و مدیریت دسترسی در این مناطق مطالعه و نظارت داشته است.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید