بهزاد بیهقی

بهزاد بیهقی

مدیر عامل

سوابق تحصيلي:
 کارشناسی ارشد مهندسي راه و ترابري از دانشگاه علم و صنعت 1371
 کارشناسی عمران از دانشگاه تهران 1368

ثمر سعدی نژاد

ثمر سعدی نژاد

رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصيلي :
كارشناسي در رشته مهندسي عمران دانشگاه يزد 1384
كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران برنامه ريزي و حمل ونقل و ترافيک دانشگاه علم و صنعت ايران 1386

لیلا کاظم‌نژاد

لیلا کاظم‌نژاد

عضو هیئت رئیسه

سوابق تحصیلی:
کارشناس ارشد عمران، برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی، سال 1387.

کارشناس مهندسی عمران_عمران، دانشگاه هرمزگان، 1385.