رشد روزافزون سفرهای شهری و افزایش میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی مشکلات فراوانی را در شبکه حمل و نقل شهری بوجود آورده است. به طوری که افزایش تراکم خودروها سبب هدر رفتن سرمایه­های زیادی در تاخیرهای ناشی از آن ، افزایش آلودگی هوا و … شده است.

با توجه به اینکه مدت زمان پارک هر وسیله نقلیه بیش از زمان حرکت آن است، عدم وجود امکانات کافی در نقاط مقتضی، باعث ایجاد سفرهای سرگردان، پارک خودروها در محل­های ممنوع، استهلاک وسایل نقلیه و افزایش تراکم ترافیک می­شود. از این­رو انجام مطالعات پارکینگ، به منظور کمینه نمودن مشکلات عدیده موضوعی حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر است. تامین مکان­های پارک کافی خارج از سطح سواره رو (پارک غیر حاشیه­ای) به دلایل متعدد میسر نیست. به همین منظور انجام استراتژی­های مختلف مدیریتی جهت ایجاد تعادل در سیستم عرضه و تقاضا بسیار مهم است.

مطالعات پارکینگ به دلایلی همچون تعیین میزان نیاز به پارکینگ در نقاط مختلف و بررسی نیازهای فیزیکی برای بهبود و یا توسعه پارکینگ­های موجود انجام می­شود. فضایی از اراضی شهری را که برای وسایل نقلیه موتوری تخصیص یافته است می­توان به فضای حرکت و فضای توقف تقسیم بندی نمود. منبع این فضاها در نواحی پرتراکم مانند نواحی مرکزی و تجاری اصلی شهر کمیاب است. در اینگونه نواحی وسایل نقلیه از نظر نیازهای فضایی در رقابت هستند. به عنوان مثال می­توان به مسئله پارکینگ حاشیه­ای خیابان و تقسیم کل فضای خیابان به فضای مربوط به وسایل نقلیه متحرک و فضای مربوط به وسایل نقلیه متوقف اشاره نمود. با این وجود هیچ راه حل صریحی برای این مسئله وجود ندارد، زیرا معیارهایی که باید در تدوین یک راه حل دنبال شوند بستگی به اهداف اجتماع داشته و میان جوامع مختلف متفاوت هستند.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید