طراحی یک تقاطع همسطح به شکل‌های گوناگونی امکان‌پذیر است و طراح باید با انواع تقاطع‌ها، محاسن و معایب و محدودیت‌های هریک بخوبی آشنا باشد تا بتواند مناسب ترین نوع تقاطع را برای شرایط معین انتخاب کند.

طرح تقاطع تابع موارد ذیل است؛

 • حجم ترافیک ساعت طرح
 • مشخصات کاربری خودروی طرح
 • سرعت طرح

در طراحی تقاطع‌ها ده اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از؛

 • کاهش تعداد نقاط برخورد
 • کنترل سرعت نسبی
 • هماهنگی بین طرح و سیستم‌های کنترل ترافیکی آن
 • در نظر داشتن خصوصیات مختلف هندسه عبور ترافیک مستقیم از تقاطع
 • در نظر داشتن خصوصیات مختلف هندسه گردشها
 • جلوگیری از مانورهای چندگانه و مرکب
 • مجزا نمودن نقاط برخورد
 • توان پاسخدهی به سنگین‌ترین و سریعترین جریان محتمل
 • کاهش نواحی برخورد
 • جداسازی جریان‌های ناهمگون

عوامل مناسب در انتخاب نوع تقاطع عبارتند از، وضعیت مسیرهای منتهی به تقاطع، حجم و نوع ترافیک، سرعت طرح و سطح سرویس مورد نظر. انواع تقاطع‌های همسطح عبارتند از سه‌راهی، چهارراهی، چندراهی و میدان.

از جمله پروژه‌های شرکت در زمینه طرح هندسی میدان و تقاطع میتوان اصلاح هندسی نقاط حادثه‌خیز میدان تره‌بار مرکزی را نام برد.

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید