شهرستان مراغه با وسعت 2186 كیلومتر مربع (4.8 درصد مساحت استان) در 130 کیلومتری تبریز واقع شده و از سمت شمال با شهرستان تبریز، از سمت شرق با شهرستان‌های بستان‌آباد، هشترود و چاراویماق، از سمت غرب با شهرستان‌های بناب، عجبشیر و ملکان ورزقان و از سمت جنوب با استان آذربایجان غربی هم‌مرز است.
در سال 1376 مطالعه‌ای به‌منظور ساماندهی سیستم حمل و نقل و ترافیک شهر مراغه توسط این مهندسین مشاور صورت پذیرفت،کلیه اقدامات برای محدوده مرکزی شهر، حمل و نقل عمومی و طراحی هندسی به سه فعالیت اصلی تقسیم شده است.

 

فعالیت اول، جمع‌آوری آمار و اطلاعات

فعالیت دوم، تجزیه و تحلیل اطلاعات

فعالیت سوم، ارائه گزینه‌های ساماندهی