• مرحله اول مطالعه
  • تعیین 15 نقطه حادثه خیز، بر اساس نظرات کارفرما، آمار تصادفات و بازدیدهای میدانی.
  • برداشت ويژگي‌هاي‌ فيزيكي‌ نقاط تعیین شده (عرض مسیر، جزیره ، معارض موجود و غیره)
  • مطالعه‌ و بررسي‌ طرح­های فرادست ، اسناد و مدارك‌ موجود و طرح­های آينده‌ مرتبط
  • تهیه نقشه از تقاطع­های منتخب (15 تقاطع)
  • انجام نقشه برداری در صورت نیاز
 • ارائه راهکارهای اصلاح هندسی نقاط
  • ارائه طرح­های مختلف اصلاح هندسی برای هر نقطه
  • انتخاب طرح برتر
 • تحلیل طرح­های پیشنهادی
 • ارائه نقشه با جزئیات اجرایی فاز 2  برای هر نقطه (با مقیاس 1:500)
 • نقشه‌های اصلاحات هندسی
 • نقشه­‌های ایمن­سازی و آرام­سازی
 • نقشه‌های علائم و تجهیزات ایمنی و کنترل ترافیک
  • ارائه‌ گزارش‌ مديريتي‌ نهايي