ردیف
تاریخ
نام پروژه
شرح پروژه
نام کارفرما
1 1382 پروژه راهكارهاي كاهش هزينه هاي احداث زيرساختهاي حمل و نقل جاده اي  جزئیات پروژه مركز تحقيقات وزارت راه و ترابري
2 1384 پروژه تعيين قيمت سوخت ونحوه تخصيص بهينه يارانه  جزئیات پروژه مركز تحقيقات وزارت راه و ترابري
3 1386 برآورد قیمت بهینه در جابجایی مسافر در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای  جزئیات پروژه مركز تحقيقات وزارت راه و ترابري

قابل توجه کارفرمایان محترم جهت تهیه رایگان پروپزال خدمات مطالعاتی، کلیک کنید